Villkor för festlokalen på Nygårds Herrgård

 
 
73526013-41C9-490C-9331-BB98F29F63AF.JPG
 
 

HYRESVILLKOR:

Hyran avser endast ett datum för event. Dagen innan och efter är avsedd för dekorering/ förberedelser/städning. Vill du boka angränsande datum för t.ex. möte/fika/brunch m.m. Kontakta hyresvärden för bokning och pris.

# Tillträde dagen innan om inget annat anges. Avtala tid med hyresvärden en vecka innan.

# Lokalen ska städas både inomhus och utomhus och lämnas i samma skick som vid tillträdet senast kl: 15.00 dagen efter avslutat event.

# Om städning ej utförs eller är bristfällig debiteras hyresgästen 7 500:- i städavgift.

# Toapapper, handdukar och förbrukningsartiklar tillhandahålles.

# Rökning är ej tillåten inomhus. Fimpar får ej slängas på marken utomhus.

# Eventuella skador ska anmälas direkt till värd och ersättning lämnas.

# Observera att det ej är tillåtet med fler gäster än dem ni bokat för.

# Bilparkering hänvisas till gården framför lokalen.

AVBOKNINGSVILLKOR:

Du betalar hyran i förskott i samband med bokningstillfället.

Vid utebliven betalning avbokas lokalen.

Vid avbokning 30 dagar eller mer innan er ankomst betalas hyresbeloppet tillbaka men med avdrag för en administrativ avgift på 500:-.

Avbokning 30 – 8 dagar före ankomst: Halva hyran återbetalas.

Avbokning 7-0 dagar före ankomst: Ingen återbetalning sker om man inte kan uppvisa läkarintyg. Kan läkarintyg visas betalas hyresbeloppet tillbaka men med avdrag för en administrativ avgift på 500:-. Kan läkarintyg ej uppvisas återbetalas hyresbeloppet ej.

 

SKADA PÅ LOKALEN SOM INNEBÄR ÄNDRINGAR FÖR ER SOM HYRESGÄST:

Vid oförutsedd händelse av skada, t.ex brand eller dylikt då lokalen av någon anledning ej går att vistas i ansvarar Nygårds Herrgård ej för ersättning av likvärdig lokal. Vi kommer i bästa mån att försöka lösa en ny lokal men observera att hyran kanske inte är densamma. Återbetalning av redan inbetald hyra sker