Villkor för festlokalen på Nygårds Herrgård

 
 
73526013-41C9-490C-9331-BB98F29F63AF.JPG
 
 

HYRESVILLKOR:

Hyran avser endast ett datum för event. Dagen innan och efter är avsedd för dekorering/ förberedelser/städning. Vill du boka angränsande datum för t.ex. möte/fika/brunch m.m. Kontakta hyresvärden för bokning och pris.

# Tillträde dagen innan om inget annat anges. Avtala tid med hyresvärden en vecka innan.

# Lokalen ska städas både inomhus och utomhus och lämnas i samma skick som vid tillträdet senast kl: 15.00 dagen efter avslutat event.

# Om städning ej utförs eller är bristfällig debiteras hyresgästen 7 500:- i städavgift.

# Toapapper, handdukar och förbrukningsartiklar tillhandahålles.

# Rökning är ej tillåten inomhus. Fimpar får ej slängas på marken utomhus.

# Eventuella skador ska anmälas direkt till värd och ersättning lämnas.

# Observera att det ej är tillåtet med fler gäster än dem ni bokat för.

# Bilparkering hänvisas till gården framför lokalen.

AVBOKNINGSVILLKOR:

Betalning sker vid två tillfällen. Du betalar 50% av hyran i förskott i samband med bokningstillfället och resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 60 dagar före din ankomst. Om bokning sker inom 60 dagar före tillträde så betalas hela beloppet.

Vid utebliven betalning avbokas lokalen och om förskottsbetalningen redan är gjord sker ingen återbetalning.

Vid avbokning 30 dagar eller mer innan er ankomst betalas hyresbeloppet tillbaka men med avdrag för en administrativ avgift på 500:-.

Avbokning 30 – 8 dagar före ankomst: Halva hyran återbetalas.

Avbokning 7-0 dagar före ankomst: Ingen återbetalning sker om man inte kan uppvisa läkarintyg. Kan läkarintyg visas betalas hyresbeloppet tillbaka men med avdrag för en administrativ avgift på 500:-. Kan läkarintyg ej uppvisas återbetalas hyresbeloppet ej.

 

SKADA PÅ LOKALEN SOM INNEBÄR ÄNDRINGAR FÖR ER SOM HYRESGÄST:

Vid oförutsedd händelse av skada, t.ex brand eller dylikt då lokalen av någon anledning ej går att vistas i ansvarar Nygårds Herrgård ej för ersättning av likvärdig lokal. Vi kommer i bästa mån att försöka lösa en ny lokal men observera att hyran kanske inte är densamma. Återbetalning av redan inbetald hyra sker